2021-07-23 11:57:17(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2021-07-23 11:56:44(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2021-07-23 11:43:58(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2021-07-23 11:39:23(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:34:13(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:25:05(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:22:46(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:22:43(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:21:34(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-23 11:17:50(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 24/2021
2021-07-15 09:02:13(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Wydziały ZDMiKP
2021-07-15 09:01:46(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Wydziały ZDMiKP
2021-07-15 08:54:40(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2021-07-15 08:54:15(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2021-07-13 12:57:30(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2021-07-13 12:54:48(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2021-07-13 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 28/2021
2021-07-13 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 29/2021
2021-07-13 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 30/2021
2021-07-13 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2021